Välkommen

Denna hemsida är ny (med samtidigt länge virtuellt, enbart internet baserat, legat i ”utvecklingsröret” sedan c 2008 men som nu börjar bli dags att lansera  …) och startas upp i dag 2019-06-01 och kommer vara i bruk under sommaren-hösten 2019. Även om fokus är internetbaserat så kommer specialutbildade Stressmedicin Instruktörer (StIns) att utbildas och certifieras under hösten 2019 möjliggörande även på ”plats uppbackning”.

Stress Medicine ABs verksamhet startades 1991 och kommer nu att äntligen inleda en ny epok inom inte bara klinisk (psykofysiologiskt baserad) stressmedicin utan också utifrån perspektivet ”var och en sin hälsas smed” där vi erbjuder virtuella lösningar utifrån kunskap och egen skräddarsyende av stressmedicinska verktygslådan, en vidareutveckling från Bo von Scheeles avhandling 1986 där manualen då kallades för Medbestämmande i Lvet, MBiL, en biopsykosocial medicinsk manual med studieplan för studiecirkelanvändning.

Behoven att själv effektivt påverkan inte bara stress relaterade sjukdomar/problem utan också andra typer av livsstilsrelaterade sjukdomar/problem i dag verkar ej vara mindre.

Varför?

Sannolikt av minst två skäl; 
(a) Livsstilsrelaterade sjukdomar och mentala problem fordrar att människor känner sig inte bara välkomna utan också som ”medarbetare” via relevant kunskapstillämpning efter VAR OCH ENS preferenser och möjligheter! Se t.ex. när det gäller patientpositionen http://stressmedicin.se/information/patienten-som-utbildad-aktiv-resurs/
(b) En biopsykosocial praktiskt tillämpbar manual som kan utgör plattform för ovan!

Men också en hälso- och sjukvård som inser …. 

.. mer kommer här framöver!

Alltså: Mer info snarast!

Bo von Scheele, professor och medarbetare